Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Đổi mật khẩu

Tài khoản
Mật khẩu cũ
Mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu
(Mật khẩu 8 ký tự trở lên bao gồm 3 trên 4 yếu tố: số, chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt)
Hệ thống đăng ký tài khoản của Bộ kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 44479 / 080 43500 / 024 6274 0606. Email: dautucong@mpi.gov.vn