BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Đổi mật khẩu
(Mật khẩu 8 ký tự trở lên bao gồm 3 trên 4 yếu tố: số, chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt)

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn